Corona-info

Byen er åben, men vi skal passe på hinanden. Se de nyeste regler her!

 

Læs mere på kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo

 

Folkeoplysning

  • ""
Vi huser foreninger under folkeoplysningen, som du kan læse mere om her.

Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund.

Den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv, daghøjskoler og Folkeuniversitetet er reguleret i folkeoplysningsloven, som først og fremmest er en økonomisk og administrativ lov. Indholdet af virksomheden bestemmes i vid udstrækning af initiativtagerne.

sikre offentlige tilskud mv. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Her tænkes for eksempel på demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, hvor den enkelte føler sig forpligtet over for andre borgere og over for fællesskabet og forholder sig aktivt til andre.

Den folkeoplysende virksomhed kan i princippet have en hvilken som helst karakter, men hvis der skal gives økonomisk støtte fra kommunen eller staten, skal den folkeoplysende virksomhed opfylde en række betingelser.

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lån af kommunale faciliteter, såsom Kulturhuset Indre By, og medlemstilskud til aktiviteter for medlemmer under 25 år.

Hvis I ønsker at søge om godkendelse, skal I benytte det relevante ansøgningsskema i linket her.

Lokaleudlån på tlf. 33 66 38 70 eller booking@kff.kk.dk