Selvbetjent åbningstid

  • Selvbetjent åbningstid - adgang med sundhedskort
Brug biblioteker og kulturhuse uden for den almindelige åbningstid.

Værsgo og kom ind! Med dit sundhedskort som nøgle kan du holde aftenmøde i kulturhuset eller spille badminton før byen er vågnet. Selvom vores personale er gået hjem, behøver du ikke gøre det.

Alle, der er fyldt 15 år og har et dansk sundhedskort, kan bruge biblioteker og kulturhuse i den selvbetjente åbningstid.

For at komme ind i den Selvbetjente åbningstid skal du scanne dit sundhedskort i kortscanneren ved indgangen.

Du kan bruge dit sundhedskort som nøgle alle de steder i København, der har Selvbetjent åbningstid. 

Der er lige nogle regler
Selvbetjent åbningstid bygger på tillid. Pas godt på vores fælles hus.

  • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind. Dog kan handicappede medbringe hjælper/ledsager.
  • Børn og unge under 15 år skal følges med en voksen. Vedkommende har ansvaret og må ikke efterlade børnene.
  • Ophold må ikke være til gene for andre. Vis hensyn.
  • Vinduer og branddøre må ikke åbnes. Brandalarmerne går i gang og der opkræves bøde på 1000 kr. for falsk alarm.
  • Lokalerne er videoovervågede, dels af hensyn til brugernes tryghed, dels for at beskytte lokalerne. Optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning.
  • Al hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning.
  • Der må ikke nydes alkohol og lignende.
  • Brug af lokalerne sker på eget ansvar.