Corona-info

Byen er åben, men vi skal passe på hinanden. Se de nyeste regler her!

 

Læs mere på kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo

 

Kvindecirkel | Women's Sharing Circle

19 nov

Dato

tor. 19. nov. kl. 18.30
Gratis
En kvindedelingskreds handler om at møde vores autentiske selv og høre stærke historier uden fordømmelse.

Vært

Jocelyn Lee

Cirkelprincipper

 1. Erstat fordomme med nysgerrighed
 2. Aktiv lytning med samtykke til kommentar
 3. Fortrolighed ved deling

Cirkelprogram

 • Åbning af Jocelyn
 • Åben individuel delingsrunde
 • Valgfri individuel, partner eller gruppeaktivitet
 • Samstemmende dialog
 • Lukning af cirklen af Jocelyn

Hvorfor komme til kvindecirkel

En kvindedelingskreds handler om at møde vores autentiske selv og høre stærke historier uden fordømmelse. Vi samler de mange smukke og unikke ansigter hos kvinder for at dele vores kollektive identitet som et flerdimensionelt søsterskab. Dette er en mulighed for at fjerne titlerne af opmærksom mor, stærk forretningskvinde, højtydende studerende, pligtopfyldende kone osv. og i stedet opdage, hvem du er under det hele. Du kan forvente, at dit dybeste udtryk bliver hørt fuldt ud, nyder partneraktiviteter for at udvide din selvbevidsthed, modtage tip til egenomsorg / kærlighed til at tage med hjem, delte gruppeoplevelser, der påberåber sig søsterskab, og et mere meningsfuldt perspektiv på, hvad det betyder at være en kvinde i nutidens samfund.

Det praktiske

 • Medbring mad, snacks eller drikkevarer til deling

Denne cirkel er gratis, den byder alle velkommen, der identificerer sig som kvinder af enhver kultur, etnicitet og baggrund. _____________________________________

Host

Jocelyn Lee

CIRCLE PRINCIPLES

 1. Replace judgment with curiosity
 2. Active listening with consent to comment
 3. Confidentiality of sharing

CIRCLE SCHEDULE

 • Opening circle by Jocelyn
 • Open individual sharing round
 • Optional individual, partnered, or group activity
 • Consensual dialogue
 • Closing Circle by Jocelyn

WHY COME TO THE WOMEN’S SHARING CIRCLE

A women's sharing circle is about coming together with our authentic selves and powerful stories with no labels or judgment. We gather the many beautiful and unique faces of women to share our collective identity as a multi-dimensional sisterhood. This is an opportunity to take off the titles of attentive mom, strong businesswoman, high-achieving student, dutiful wife, etc. And instead, discover who you are underneath it all. You can expect your deepest expression to be fully heard, enjoy partner activities to expand your self-awareness, receive self-care/love tips to take home, shared group experiences that invoke sisterhood, and a more meaningful perspective on what it means to be a woman in today’s society. ____

PRACTICALS

 • Bring food, snacks, or drinks to share
 • This circle is free, it welcomes all who identify as women of any culture, ethnicity, and background.