Københavns Kommunes logo

ASTRO & ART - The MOON

Limboevent præsenterer dig til: ASTRO & ART - The MOON. Denne gang inviterer vi dig til at nyde en aften med ASTRO & KUNST.

Hvad betyder det? Det betyder, at du er inviteret til at nyde en 2 timers begivenhed, hvor du vil lære om astrologi, drikke vin og MALING.
​Dette er anden aften ud af 2 Astro & Art-begivenheder, vi vil være vært for. SOLEN OG MÅNEN!

I denne workshop vil vi fokusere på MÅNEN.
Månen er den energi, der forbinder os med vores følelsesverden, vores indre verden, vores intuition. Det er, hvordan vi behandler og udtrykker vores følelser, og hvordan vi søger trøst og tryghed i livet.

I løbet af denne aften vil vi give dig forskellige øvelser til at forbinde dig med din egen MÅNE, med en introduktion til de forskellige MÅNETEGN på Astral-kortet. Så vil du have tid og plads til at "downloade" al den information til lærredet og male, hvad du følte, din identitet, hvad der får dig til at skinne.

*Ingen tidligere erfaring eller viden inden for astrologi eller maleri er nødvendig for at deltage*

Workshoppen vil blive ledet af Carolina Landa og Mariana Napuri.
Carolia er astrolog og psykolog, der har arbejdet med patienter og konsulenter med mere end 4 års erfaring.
Mariana er mig! Ejeren af Limbo, så hvis du allerede kom til et af arrangementerne, kender du mig. Jeg er astrolog, og jeg vil også guide sessionen.

Som en del af dette kursus vil du modtage en projektmappe med mere information til at blive ved med at lære.
Inden du ankommer vil vi sørge for, at alt er sat op og klar til, at du kan begynde at skabe. Du vil blive forsynet med et 30x30 lærred, akryl og forskellige pensler.

Efter arrangementet tager du dit lærred med til fremvisning derhjemme.
Vores mål er, at du skal slappe af, slutte dig til os, snuppe en drink, nyde musikken, MALE og lære om astrologi.

***Ingen tidligere erfaring er nødvendig for at deltage***

-------------------------------------------------- ---
*BRUGBAR INFORMATION:
Billetten inkluderer alle materialer + 1 glas vin.
Hvis du gerne vil deltage i Astro & Arts 2 workshops, får du 20% rabat.
Send mig en e-mail til events@alwayslimbo.com, så sender jeg koden til dig

 

ENG.

This time we are inviting you to enjoy an evening of ASTRO & ART.
What does it mean? It means that you are invited to enjoy a 2 hour event where you'll learn about Astrology, drink wine and PAINT.

​This is the second night out of 2 Astro & Art events we will be hosting. THE SUN & THE MOON!​

In this workshop we will focus on THE MOON.
The moon is the energy that connects us with our emotional world, our inner world, our intuition. It's how we process and express our feelings, and how we seek comfort and security in life. ​

During this evening, we will provide different exercises for you to connect with your own MOON, with an introduction on the different MOON SIGNS of the Astral chart. Then, you will have the time and space to "download" all that information into the canvas and paint what you felt, your identity, what makes you shine.

*No previous experience or knowledge in astrology or painting is needed to participate*

The workshop will be lead by Carolina Landa and Mariana Napuri.
Carolia is astrologer and psychologist who has been working with patients and consultants with more than 4 years of experience.

Mariana is me! The owner of Limbo, so if you already came to one of the events, you know me. I am an astrologer and I will be guiding the session too.

As part of this course, you will receive a workbook with more information to keep on learning.

Before you arrive we will make sure that everything is set up and ready for you to start creating. You will be provided with a 30x30 canvas, acrylics, and different paintbrushes.

After the event, you will take your canvas with you to display at home 

Our aim is for you to relax, join us, grab a drink, enjoy the music, PAINT, and learn about Astrology.

***No previous experience is needed to join***

-----------------------------------------------------

*USEFUL INFORMATION:
The ticket includes all materials + 1 glass of wine.
If you would like to attend the 2 workshops of Astro & Art, you get 20% discount.
Send me an email to events@alwayslimbo.com and I'll send you the code to use. 

Kontakt

Kulturhuset Indre By

Charlotte Ammundsens Plads 3

1359 København K

Kontaktperson

Mariana Napuri

events@alwayslimbo.com

Del med