Brug KiBy

Vi rådgiver og hjælper med alt fra idéudvikling til produktion af events

Vi rådgiver og hjælper med alt fra projektskrivning, idéudvikling og fundraising til produktion under events.

Har du et helstøbt projekt, der passer til Kulturhuset Indre By, så kan du bruge vores mødelokaler, café, teatersal eller udendørsplads til at afholde dit event.

Er dit event stadig på idéstadiet, står vi til rådighed for at hjælpe dig med at få det til at ske. Vi kan hjælpe på flere niveauer alt efter hvor mange ressourcer du eller dit netværk har. 

Vi arbejder ud fra at I, der er ejer af idéen, skal kunne bidrage mest muligt til at projektet bliver en realitet og derfor vil vores hjælp og rådgivning altid have fokus på, hvordan du som projektmager løfter opgaven med vores hjælp.

Vi støtter aldrig projekter økonomisk, men vi er til at tale med omkring gratis lokalelån, lyd, rengøring og PR. For at din idé bliver til handling er det derfor vigtigt at du, selv og med vores hjælp, finder finansiering til at realisere din idé.

Lav en aftale med os

Hvis arrangementet er åbent for alle og passer KiBys værdigrundlag, så kan I låne lokale gratis.

Giver eventet ekstra omkostninger for os, så kræver det betaling fra jer. Det kan være i forbindelse med særlige behov for lydudstyr, rengøring, åbning af huset udenfor husets normale åbningstid m.v.
Når vi er enige om at I må låne lokalet, laver vi en samarbejdsaftale, der udover at indeholde konkrete aftaler om lyd, borde, stole, oprydning og salg også indeholder et krav om, at Kulturhuset Indre By skal have sit logo med som støttegiver til projektet.

Kontakt kulturformidler, Alexandra Panowski på mail: C44X@kff.kk.dk eller telefon: 22 83 73 25.