Pladsen

Charlotte Ammundsens Plads foran Kulturhuset Indre By er en lækker solrig urban plads med rig mulighed for fysisk udfoldelse og chill.

Pladsen foran kulturhuset kan bruges uden forudgående booking til basketball, skateboarding, petanque og boccia.

Du kan også lege med ungerne på klatrestativet eller tage dig et hvil på bænkene.

Retningslinjer

Vis alle

Brug af pladsen

Vi henstiller til, at man udviser hensyn og respekterer hinanden. Det er ikke tilladt, at spille forstærket musik på pladsen eller holde fester som kan genere vores naboer.

Pladsen er et dejligt samlingssted midt i byen, og der skal være plads til alle.

Fotograf
Maksim Kalanep